Czytaj o nas! i jak rozwijao si modelarstwo w Kdzierzynie - Kolu
Wykaz zbliajcych si zawodw

Lista zarejestrowanych uczestnikw
Odwied nas i polub na Facebook
Mistrzostwa wiata 2017 "Sekcja M" Wgry


Sylwetki Zawodnikw Kozioki

Znajdz nas na YouTube - ujcia z zawodw

HISTORIA MODELARSTWA w Kdzierzynie-Kolu.

Pocztki modelarstwa w Kdzierzynie sigaj 1962 roku. Byy wwczas dwie pracownie, jedna przy Zakadach Chemicznych w Blachownia, a druga przy eglarskim Klubie wodnym na osiedlu Azoty w orodku niedzielnym nad Kanaem Gliwickim. W roku 1963 nastpi rozwj modelarstwa. Powstao pierwsze koo modelarskie, przy Szkole Podstawowej nr 3 na Osiedlu Azoty, w wietlicy kolejowej, w siedzibie LOK przy ul. Piastowskiej, w spdzielni mieszkaniowej w Kdzierzynie, przy spdzielni mieszkaniowej w Kolu, na osiedlu Piasty przy ODK Komes, w Szkole Podstawowej nr 2 w Kolu, przy PSS ?Spoem? w klubie Praktyczna Pani, przy Zespole Szk Zawodowych w Azotach. W latach 70-tych modelarstwo odnotowao duy rozkwit, gdy na terenie Kdzierzyna-Kola byo ok. 10 pracowni modelarskich. W tych czasach opiek sprawowa LOK i ministerstwo szkolnictwa.

Spotkanie instruktorw zwizkw dziaajcych w ZZ Chemikw ? Blachownia lska

Zaoycielami k modelarskich i jednymi z pierwszych instruktorw byli: Wiktor Klimek klub eglarski, Joachim Grusza w Blachowni, Wadysaw Wony, Jerzy Wasowski przy spdzielni mieszkaniowej w Kdzierzynie, Jan Stolarek na osiedlu Azoty i w LOK w Kolu, Leszek Iwaniszewski przy spdzielni w Kolu, Stanisaw Krzu w szkole w Azotach oraz Zbigniew Kapelan, Engelbert Martinus, Tadeusz Witos i inni.

Motorem napdzajcym dziaalno k stay si regularne zawody organizowane przez LOK, poczwszy od powiatowych, wojewdzkich po oglnopolskie. Modelarstwo rozwijao zainteresowanie technik jak i rywalizacj sportow dziki moliwoci uczestniczenia w zawodach. Wrd pierwszych osigni sportowych by start w Mistrzostwach LOK modeli swobodnie latajcych w Kronie. Trzecie miejsce wywalczy w tych zawodach Stanisaw Krzu. Ten wynik pobudzi rozwj pracowni modelarskiej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Azotach prowadzonej przez Jana Stolarka. Patronat nad pracowni obj ZDK Chemik Zakadw Azotowych Kdzierzyn.

Pocztki byy trudne, mae sale, brak sprztu, mimo to znaleli si ludzie, ktrzy powicili si swojej pasji. Sekcja skupia du grup modziey szkolnej i rodowiska Osiedla Azoty. Powstaa grupa modelarzy lotniczych budujca modele samolotw na uwizi i swobodnie latajcych oraz makiety rakiet. Modelarze brali udzia w zawodach wojewdzkich i krajowych. Do najaktywniejszych naleeli: Stanisaw Krzu, Antoni Trzciski, Wiesaw Urych, Jerzy Broek, Wacaw Motyl, Tadeusz Ssiadek, Zygmunt Kupka, Leszek Iwaniszewski, Zygmunt Bielski, Jerzy Wsowski, Roman Wsowski, Wiesaw Chodyniecki, Zbigniew Lazar, Zbigniew Zajdel, Adam Kordiaczyski, Andrzej Kachnowicz i inni. Ta grupa bardzo szybko zacza zdobywa medale i tytuy Mistrzostw Polski.

Zawodnicy startujcy na Mistrzostwach Polski w Skawinie. Od lewej: J. Stolarek ? instruktor, P. Bielski, Z. Kupka, M. Musiel, S. Krzu

Jednoczenie powsta ruch zwizkw zawodowych chemikw, ktry zacz organizowa przegldy modelarskie. Na tym forum prym wioda grupa zwizana z Zakadami Chemicznymi w Blachowni pod wodz Joachima Gruszki budujca modele pywajce ? redukcyjne. Do modelarzy tych naleeli Andrzej Kukolka, Tadeusz Witos, Zbigniew Szkudlarek i inni.

Grupa modelarzy lotniczych na uwizi w pracowni hotelu AiB po MP. Od lewej: T. Ssiadek, W. Motyl, J. Stolarek, S. Krzu, Z. Kupka

W 1969 roku koo modelarskie ze szkoy podstawowej na osiedlu Azoty zostao przeniesione do pomieszcze hotelu AiB. Pracownia modelarska otrzymaa 6 pomieszcze o metrau cznym ok. 150 m2. Zaczto budowa modele latajce na uwizi do walki powietrznej jak rwnie makiety znanych wojennych samolotw, a take modele pywajce i koowe. Potwierdzeniem duych umiejtnoci zawodnikw z Kdzierzyna byo uczestnictwo w zawodach wojewdzkich i krajowych rangi mistrzowskiej. Dziki determinacji, duej wiedzy ludzi koo modelarskie naleao do czowki wojewdztwa opolskiego, a nastpnie kraju. Najlepsi uczestniczyli w zawodach, gdzie zdobywali swoje pierwsze medale na Mistrzostwach Polski. Sekcja Modelarska z ZDK Chemik bya wspomagana przez modelarzy ze spdzielni mieszkaniowej prowadzonej przez Wadysawa Wonego, ktrzy budowali modele pywajce redukcyjne. Jerzy Adamski i Wiktor Przykling zdobyli medale w Mistrzostwach Polski.

W roku 1978 siedziba koa modelarskiego ZDK Chemik zostaa przeniesiona na osiedle Zacisze, gdzie jest do chwili obecnej. Tam te powstay pierwsze modele samochodw zdalnie sterowanych, zarwno modeli wycigowych, jak rwnie modeli redukcyjnych, czyli wierne kopie istniejcych samochodw, czogw, wozw opancerzonych i innych. Do czowki tej grupy naleeli: Engelbert Martinus, Roman Kuryluk, Jerzy Nesterowicz, Wiesaw Chodyniecki, Zbigniew Lazar, Jan Kusz, Jan Cypek, Zbigniew Staczak, Marek Wakowski. Take w tej dziedzinie nasi modelarze osigali znaczce wyniki w zawodach krajowych i midzynarodowych. W klasach RCEB modeli koowych prym wiedli Wiesaw Chodyniecki, Zbigniew Lazar, Jan Kusz, ktrzy zdobywali tytuy Mistrzw Polski.

Od lewej: E. Martinus ? Mistrz Europy w klasie modeli koowych redukcyjnych, W. Zicina, Z. Lazar

W zawodach midzynarodowych w 1978 roku tytu Mistrza Europy zdoby Engelbert Martinus startujc modelem czogu IS oraz Stara 28.

W poowie lat 80-tych zaczto budowa modele zdalnie sterowane odzi wycigowych i manewrowych. Modelarze startowali w zawodach oglnopolskich rangi Mistrzostw Polski, a take midzynarodowych. W 1987 roku Piotr Stolarek zdoby dla Polski pierwszy medal Mistrzostw wiata. W klasie F3E zaj trzecie miejsce w Mistrzostwach wiata modeli pywajcych rozegranych w Brandeburgu. Do czowki tej grupy naleeli Jerzy Janicki, Piotr Stolarek, Jan Kusz, Leszek Martinus, Pawe Bilski, ktrzy brali udzia w Mistrzostwach Krajw Socjalistycznych i Mistrzostwach Europy, skd rwnie przywozili medale.

W lach 90-tych do tej grupy docza nowe pokolenie modelarzy w osobach: Dawid Kusz, Wojciech Ssiadek, Adrian Stolarek, Micha Migo, Grzegorz Florek, Piotr Franciszkiewicz, Tomasz Drozdowski, Tomasz Piskorski, Ireneusz Piskorski i inni. Pierwsze sukcesy midzynarodowe odnotowali w 1995 roku na Mistrzostwach wiata w Iawie zdobywajc dwa brzowe medale przez Jana Kusza i jeden brzowy przez Dawida Kusza. W nastpnych Mistrzostwach wiata w 1997 w Velenie na Sowenii zdobyli dwa zote medale Adriana Stolarka, brzowy Dawida Kusza, brzowy Michaa Migo. Opiekunem grupy i jednoczenie trenerem kadry Polski modelarzy pywajcych klas M by Jan Stolarek. Zawodnicy z Kdzierzyna-Kola przywieli z tych mistrzostw 5 medali na 7 zdobytych przez reprezentantw Polski.

Velenie 1997r. Od lewej: Pawe Datkiewicz, w rodku Adrian Stolarek ? zdobywca zotego metalu w F3-E

Po Mistrzostwach wiata w Velenie sekcja modelarska przy MOK Kdzierzyn-Kole zacza si specjalizowa gwnie w modelach pywajcych z napdem elektrycznym zwanych klasami M. Modelarstwo modeli pywajcych dzieli si na 4 podstawowe grupy: modele aglowe, modele redukcyjne, modele z napdem spalinowym i modele z napdem elektrycznym. Musielimy zdecydowa si na jedn z dyscyplin ze wzgldu na rosnce koszty nakadcze, sprztu, wyjazdw itp. Na kolejnych Mistrzostwach wiata w ktrych brali udzia nasi zawodnicy by Duchcow, gdzie prym wiedli: wrd juniorw Adrian Stolarek, Wojciech Ssiadek, Dawid Kusz, Micha Migo. W 2002 roku na Mistrzostwach wiata w Starej Zagorze nasi reprezentacji przywieli: Adrian Stolarek ? zoty i srebrny medal, Jan Kusz ? brzowy i Wojciech Ssiadek ? brzowy oraz ukasz Wakowski ? brz.

Mistrzostwa wiata ? Stara Zagora. Od lewej grnej: W. Ssiadek, A. Stolarek, W. Nowak, B. Szymkowiak, M. Cisek, J. Nowak, W. Waldemar, J. Stolarek, . Wakowski, J. Kusz, M. Ssiadek

W 2004 roku Mistrzostwa wiata rozegrane zostay w Warszawie, skd nasi reprezentanci rwnie przywieli medale. Do tej grupy doczyo nowsze pokolenie w osobach Mateusza i Krzysztofa Woniakw, Filip Krawczyk, Piotr Zomb. Ta silna grupa juniorw bardzo mocno wspomagaa seniorw. Z nastpnych Mistrzostw wiata z Thale (Niemcy) modelarze MOK Kdzierzyn-Kole przywieli: Mateusz Woniak zoty medal, Krzysztof Woniak srebrny wrd juniorw. Modelarze MOK Kdzierzyn-Kole stali si najlepszymi w kraju, ktrzy odnosili sukcesy na arenie midzynarodowej. Wyjazdy na imprezy midzynarodowe i krajowe kosztuj, ale przynioso to wymierne korzyci. Kady wyjazd to dodatkowe szkolenie i nauka.

M Warszawa ? ekipa Polska

Trener Jan Stolarek z najmodszym zawodnikiem kadry Krzysztofem Woniakiem przed startem w klasie F3

Najlepsze wyniki nasi reprezentanci uzyskali na Mistrzostwach wiata w 2008 roku w Warszawie. Reprezentacja Polski zdobya w sumie 20 medali z czego reprezentanci miasta K-Kola 11. Jan Kusz zdoby 2 zote medale, Mateusz Woniak 2 zote medale, Piotr Zomba 2 medale, Piotr Stolarek 2 medale i najmodszy na tych zawodach Krzysztof Woniak srebrny medal.

W 2007 roku Urzd Miasta K-Kola przekaza sekcji modelarskiej teren wraz z akwenem wodnym przy ul. Gliwickiej. Duym nakadem w wikszoci wasnej pracy caej sekcji i zaprzyjanionych dziaaczy powsta Orodek Sportw Modelarskich. Jest obecnie najlepiej wyposaonym orodkiem tego typu na terenie naszego kraju. Obecnie akwen wodny i jego wyposaenie w profesjonalne pomosty i zaplecze techniczne predysponuje do rozgrywania zawodw krajowych i midzynarodowych.

M w Murhard ? 1 miejsce Filip Krawczyk, 3 miejsce Mateusz Woniak

Dziki takiemu zapleczu naszym zawodnikom byo atwiej przygotowywa si do zawodw, moliwo treningw praktycznie w kady dzie tygodnia i o dowolnej porze dnia. Miao to przekad na Mistrzostwach wiata w 2010 r. w Murhardt (Niemcy), skd nasi przedstawiciele przywieli: Filip Krawczyk zoty, srebrny i brzowy medal, Mateusz Woniak zoty i srebrny medal, Krzysztof Woniak 2 srebrne medale, w sumie 7 na 10 zdobytych przez reprezentantw Polski.

W 2011 roku zorganizowalimy pierwsz imprez midzynarodow przy ulicy Gliwickiej pod nazw ?Kozy 2011?. Zawody cieszyy si duym zainteresowaniem zawodnikw krajowych i zagranicznych. Obecni byli zawodnicy z : Rosji, Niemiec, Czech, Litwy, Sowacji. Poziom zawodw by bardzo wysoki i wszyscy wyjechali z Kdzierzyna zadowoleni.

W 2012 przy wsparciu miasta i sponsorw zorganizowalimy midzynarodow imprez pod nazw ? Puchar 4 narodw? poczon z III rund Mistrzostw Polski. Zawody byy zwieczeniem cyklu 4 zawodw midzynarodowych z ktrych pierwsze odbyy si w Pradze, nastpnie w Komarno na Sowacji, Surd na Wgrzech i ostatnie w K-Kolu. Oprcz czoowych zawodnikw krajowych w zawodach wzili udzia modelarze z: Czech, Sowacji, Wgier. W Mistrzostwach Polski reprezentacja K-Kola zdobya 9 tytuw MP na 15 rozegranych klas.

Tak dobre osignicia naszych reprezentantw jest skutkiem istnienia naszego klubu ju prawie 50 lat. Nastpi cig pokoleniowy, wrd zawodnikw byli dziadek, syn, a nastpnie wnuk. Tradycja modelarstwa jest przekazywana nowym pokoleniom przez starszych zawodnikw. W tym roku napyna nowa grupa modzikw, ktrzy maj zapewni cig sukcesw sekcji. Wrd tych najmodszych, ktrzy w tym roku zdobyli swoje pierwsze medale MP nale: Krzysztof Trzciski, Filip Szkudlarek, Mateusz Jdrzejewski, to nowe pokolenie majce po ok. 12 lat ktre ma przed sob karier w sporcie modelarskim.

W 2015 roku przymierzamy si do zorganizowania najwikszej imprezy modelarskiej, czyli Mistrzostw wiata, byo by to wydarzenie pozwalajce uczczenie 50 lecie istnienie klubu modelarskiego, ktremu nadano nazw ?Kozioki?.

Obecnie klub specjalizuje si w budowie modeli odzi wycigowych i manewrowych sterowanych falami radiowymi. W tej dyscyplinie nasi zawodnicy osignli najwiksze sukcesy. Uczestniczyli w zawodach rangi mistrzostw polski a take wiata. S czonkami kadry narodowej i stanowi liczc si grup zawodnikw w rywalizacji midzynarodowej. Modelarstwo od 2008 roku zostao wpisane do dyscyplin sportowych i podlega pod Ministerstwo Sportu.

W kilku zdaniach staraem si przedstawi histori powstania i osignicia modelarstwa na terenie naszego miasta. Wydaj si chwil, a mija ju 50 lat istnienia klubw modelarskich na terenie miasta. Obecnie istniej trzy kluby modelarskie w Kdzierzynie-Kolu: MOK-LOK Kedzierzyn-Kole z siedzib na ul. Chemikw, sekcja MOK w Blachowni i sekcja w gimnazjum nr 4 w Kdzierzynie-Kolu. W 2013 roku bdziemy obchodzi 50 lecie istnienia klubu modelarskiego pod moim przewodnictwem.