HISTORIA MODELARSTWA w Kędzierzynie-Koźlu.

 

Początki modelarstwa w Kędzierzynie sięgają 1962 roku. Były wówczas dwie pracownie, jedna przy Zakładach Chemicznych w Blachownia, a druga przy żeglarskim Klubie wodnym na osiedlu Azoty w ośrodku niedzielnym nad Kanałem Gliwickim. W roku 1963 nastąpił rozwój modelarstwa. Powstało pierwsze koło modelarskie, przy Szkole Podstawowej nr 3 na Osiedlu Azoty, w świetlicy kolejowej, w siedzibie LOK przy ul. Piastowskiej, w spółdzielni mieszkaniowej w Kędzierzynie, przy spółdzielni mieszkaniowej w Koźlu, na osiedlu Piasty przy ODK Komes, w Szkole Podstawowej nr 2 w Koźlu, przy PSS „Społem” w klubie Praktyczna Pani, przy Zespole Szkół Zawodowych w Azotach. W latach 70-tych modelarstwo odnotowało duży rozkwit, gdyż na terenie Kędzierzyna-Koźla było ok. 10 pracowni modelarskich. W tych czasach opiekę sprawował LOK i ministerstwo szkolnictwa.

Spotkanie instruktorów związków działających w ZZ Chemików – Blachownia Śląska

Założycielami kół modelarskich i jednymi z pierwszych instruktorów byli: Wiktor Klimek klub żeglarski, Joachim Grusza w Blachowni, Władysław Woźny, Jerzy Wasowski przy spółdzielni mieszkaniowej w Kędzierzynie, Jan Stolarek na osiedlu Azoty i w LOK w Koźlu, Leszek Iwaniszewski przy spółdzielni w Koźlu, Stanisław Krzuś w szkole w Azotach oraz Zbigniew Kapelan, Engelbert Martinus, Tadeusz Witos i inni.

Motorem napędzającym działalność kół stały się regularne zawody organizowane przez LOK, począwszy od powiatowych, wojewódzkich po ogólnopolskie. Modelarstwo rozwijało zainteresowanie techniką jak i rywalizację sportową dzięki możliwości uczestniczenia w zawodach. Wśród pierwszych osiągnięć sportowych był start w Mistrzostwach LOK modeli swobodnie latających w Krośnie. Trzecie miejsce wywalczył w tych zawodach Stanisław Krzuś. Ten wynik pobudził rozwój pracowni modelarskiej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Azotach prowadzonej przez Jana Stolarka. Patronat nad pracownią objął ZDK Chemik Zakładów Azotowych Kędzierzyn.

Początki były trudne, małe sale, brak sprzętu, mimo to znaleźli się ludzie, którzy poświęcili się swojej pasji. Sekcja skupiła dużą grupę młodzieży szkolnej i środowiska Osiedla Azoty. Powstała grupa modelarzy lotniczych budująca modele samolotów na uwięzi i swobodnie latających oraz makiety rakiet. Modelarze brali udział w zawodach wojewódzkich i krajowych. Do najaktywniejszych należeli: Stanisław Krzuś, Antoni Trzciński, Wiesław Urych, Jerzy Brożek, Wacław Motyl, Tadeusz Sąsiadek, Zygmunt Kupka, Leszek Iwaniszewski, Zygmunt Bielski, Jerzy Wąsowski, Roman Wąsowski, Wiesław Chodyniecki, Zbigniew Lazar, Zbigniew Zajdel, Adam Kordiaczyński, Andrzej Kachnowicz i inni. Ta grupa bardzo szybko zaczęła zdobywać medale i tytuły Mistrzostw Polski.

 

Zawodnicy startujący na Mistrzostwach Polski w Skawinie. Od lewej: J. Stolarek – instruktor, P. Bielski, Z. Kupka, M. Musiel, S. Krzuś

Jednocześnie powstał ruch związków zawodowych chemików, który zaczął organizować przeglądy modelarskie. Na tym forum prym wiodła grupa związana z Zakładami Chemicznymi w Blachowni pod wodzą Joachima Gruszki budująca modele pływające – redukcyjne. Do modelarzy tych należeli Andrzej Kukolka, Tadeusz Witos, Zbigniew Szkudlarek i inni.

Grupa modelarzy lotniczych na uwięzi w pracowni hotelu AiB po MP. Od lewej: T. Sąsiadek, W. Motyl, J. Stolarek, S. Krzuś, Z. Kupka

W 1969 roku koło modelarskie ze szkoły podstawowej na osiedlu Azoty zostało przeniesione do pomieszczeń hotelu AiB. Pracownia modelarska otrzymała 6 pomieszczeń o metrażu łącznym ok. 150 m2. Zaczęto budować modele latające na uwięzi do walki powietrznej jak również makiety znanych wojennych samolotów, a także modele pływające i kołowe. Potwierdzeniem dużych umiejętności zawodników z Kędzierzyna było uczestnictwo w zawodach wojewódzkich i krajowych rangi mistrzowskiej. Dzięki determinacji, dużej wiedzy ludzi koło modelarskie należało do czołówki województwa opolskiego, a następnie kraju. Najlepsi uczestniczyli w zawodach, gdzie zdobywali swoje pierwsze medale na Mistrzostwach Polski. Sekcja Modelarska z ZDK Chemik była wspomagana przez modelarzy ze spółdzielni mieszkaniowej prowadzonej przez Władysława Woźnego, którzy budowali modele pływające redukcyjne. Jerzy Adamski i Wiktor Przykling zdobyli medale w Mistrzostwach Polski.

W roku 1978 siedziba koła modelarskiego ZDK Chemik została przeniesiona na osiedle Zacisze, gdzie jest do chwili obecnej. Tam też powstały pierwsze modele samochodów zdalnie sterowanych, zarówno modeli wyścigowych, jak również modeli redukcyjnych, czyli wierne kopie istniejących samochodów, czołgów, wozów opancerzonych i innych. Do czołówki tej grupy należeli: Engelbert Martinus, Roman Kuryluk, Jerzy Nesterowicz, Wiesław Chodyniecki, Zbigniew Lazar, Jan Kusz, Jan Cypek, Zbigniew Stańczak, Marek Waćkowski. Także w tej dziedzinie nasi modelarze osiągali znaczące wyniki w zawodach krajowych i międzynarodowych. W klasach RCEB modeli kołowych prym wiedli Wiesław Chodyniecki, Zbigniew Lazar, Jan Kusz, którzy zdobywali tytuły Mistrzów Polski.

 

Od lewej: E. Martinus – Mistrz Europy w klasie modeli kołowych redukcyjnych, W. Zięcina, Z. Lazar

W zawodach międzynarodowych w 1978 roku tytuł Mistrza Europy zdobył Engelbert Martinus startując modelem czołgu IS oraz Stara 28.

W połowie lat 80-tych zaczęto budować modele zdalnie sterowane łodzi wyścigowych i manewrowych. Modelarze startowali w zawodach ogólnopolskich rangi Mistrzostw Polski, a także międzynarodowych. W 1987 roku Piotr Stolarek zdobył dla Polski pierwszy medal Mistrzostw Świata. W klasie F3E zajął trzecie miejsce w Mistrzostwach Świata modeli pływających rozegranych w Brandeburgu. Do czołówki tej grupy należeli Jerzy Janicki, Piotr Stolarek, Jan Kusz, Leszek Martinus, Paweł Bilski, którzy brali udział w Mistrzostwach Krajów Socjalistycznych i Mistrzostwach Europy, skąd również przywozili medale.

W lach 90-tych do tej grupy dołącza nowe pokolenie modelarzy w osobach: Dawid Kusz, Wojciech Sąsiadek, Adrian Stolarek, Michał Migoń, Grzegorz Florek, Piotr Franciszkiewicz, Tomasz Drozdowski, Tomasz Piskorski, Ireneusz Piskorski i inni. Pierwsze sukcesy międzynarodowe odnotowali w 1995 roku na Mistrzostwach Świata w Iławie zdobywając dwa brązowe medale przez Jana Kusza i jeden brązowy przez Dawida Kusza. W następnych Mistrzostwach Świata w 1997 w Velenie na Słowenii zdobyli dwa złote medale Adriana Stolarka, brązowy Dawida Kusza, brązowy Michała Migoń. Opiekunem grupy i jednocześnie trenerem kadry Polski modelarzy pływających klas M był Jan Stolarek. Zawodnicy z Kędzierzyna-Koźla przywieźli z tych mistrzostw 5 medali na 7 zdobytych przez reprezentantów Polski.

Velenie 1997r. Od lewej: Paweł Datkiewicz, w środku Adrian Stolarek – zdobywca złotego metalu w F3-E

 

Po Mistrzostwach Świata w Velenie sekcja modelarska przy MOK Kędzierzyn-Koźle zaczęła się specjalizować głównie w modelach pływających z napędem elektrycznym zwanych klasami M. Modelarstwo modeli pływających dzieli się na 4 podstawowe grupy: modele żaglowe, modele redukcyjne, modele z napędem spalinowym i modele z napędem elektrycznym. Musieliśmy zdecydować się na jedną z dyscyplin ze wzglądu na rosnące koszty nakładcze, sprzętu, wyjazdów itp. Na kolejnych Mistrzostwach Świata w których brali udział nasi zawodnicy był Duchcow, gdzie prym wiedli: wśród juniorów Adrian Stolarek, Wojciech Sąsiadek, Dawid Kusz, Michał Migoń. W 2002 roku na Mistrzostwach Świata w Starej Zagorze nasi reprezentacji przywieźli: Adrian Stolarek – złoty i srebrny medal, Jan Kusz – brązowy i Wojciech Sąsiadek – brązowy oraz Łukasz Waćkowski – brąz.

Mistrzostwa Świata – Stara Zagora. Od lewej górnej: W. Sąsiadek, A. Stolarek, W. Nowak, B. Szymkowiak, M. Cisek, J. Nowak, W. Waldemar, J. Stolarek, Ł. Waćkowski, J. Kusz, M. Sąsiadek

 

W 2004 roku Mistrzostwa Świata rozegrane zostały w Warszawie, skąd nasi reprezentanci również przywieźli medale. Do tej grupy dołączyło nowsze pokolenie w osobach Mateusza i Krzysztofa Woźniaków, Filip Krawczyk, Piotr Zomb. Ta silna grupa juniorów bardzo mocno wspomagała seniorów. Z następnych Mistrzostw Świata z Thale (Niemcy) modelarze MOK Kędzierzyn-Koźle przywieźli: Mateusz Woźniak złoty medal, Krzysztof Woźniak srebrny wśród juniorów. Modelarze MOK Kędzierzyn-Koźle stali się najlepszymi w kraju, którzy odnosili sukcesy na arenie międzynarodowej. Wyjazdy na imprezy międzynarodowe i krajowe kosztują, ale przyniosło to wymierne korzyści. Każdy wyjazd to dodatkowe szkolenie i nauka.

MŚ Warszawa – ekipa Polska

Trener Jan Stolarek z najmłodszym zawodnikiem kadry Krzysztofem Woźniakiem przed startem w klasie F3

Najlepsze wyniki nasi reprezentanci uzyskali na Mistrzostwach Świata w 2008 roku w Warszawie. Reprezentacja Polski zdobyła w sumie 20 medali z czego reprezentanci miasta K-Koźla 11. Jan Kusz zdobył 2 złote medale, Mateusz Woźniak 2 złote medale, Piotr Zomba 2 medale, Piotr Stolarek 2 medale i najmłodszy na tych zawodach Krzysztof Woźniak srebrny medal.

W 2007 roku Urząd Miasta K-Koźla przekazał sekcji modelarskiej teren wraz z akwenem wodnym przy ul. Gliwickiej. Dużym nakładem w większości własnej pracy całej sekcji i zaprzyjaźnionych działaczy powstał Ośrodek Sportów Modelarskich. Jest obecnie najlepiej wyposażonym ośrodkiem tego typu na terenie naszego kraju. Obecnie akwen wodny i jego wyposażenie w profesjonalne pomosty i zaplecze techniczne predysponuje do rozgrywania zawodów krajowych i międzynarodowych.

MŚ w Murhard – 1 miejsce Filip Krawczyk, 3 miejsce Mateusz Woźniak

Dzięki takiemu zapleczu naszym zawodnikom było łatwiej przygotowywać się do zawodów, możliwość treningów praktycznie w każdy dzień tygodnia i o dowolnej porze dnia. Miało to przekład na Mistrzostwach Świata w 2010 r. w Murhardt (Niemcy), skąd nasi przedstawiciele przywieźli: Filip Krawczyk złoty, srebrny i brązowy medal, Mateusz Woźniak złoty i srebrny medal, Krzysztof Woźniak 2 srebrne medale, w sumie 7 na 10 zdobytych przez reprezentantów Polski.

W 2011 roku zorganizowaliśmy pierwszą imprezę międzynarodową przy ulicy Gliwickiej pod nazwą „Kozły 2011”. Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem zawodników krajowych i zagranicznych. Obecni byli zawodnicy z : Rosji, Niemiec, Czech, Litwy, Słowacji. Poziom zawodów był bardzo wysoki i wszyscy wyjechali z Kędzierzyna zadowoleni.

W 2012 przy wsparciu miasta i sponsorów zorganizowaliśmy międzynarodową imprezę pod nazwą „ Puchar 4 narodów” połączoną z III rundą Mistrzostw Polski. Zawody były zwieńczeniem cyklu 4 zawodów międzynarodowych z których pierwsze odbyły się w Pradze, następnie w Komarno na Słowacji, Surd na Węgrzech i ostatnie w K-Koźlu. Oprócz czołowych zawodników krajowych w zawodach wzięli udział modelarze z: Czech, Słowacji, Węgier. W Mistrzostwach Polski reprezentacja K-Koźla zdobyła 9 tytułów MP na 15 rozegranych klas.

Tak dobre osiągnięcia naszych reprezentantów jest skutkiem istnienia naszego klubu już prawie 50 lat. Nastąpił ciąg pokoleniowy, wśród zawodników byli dziadek, syn, a następnie wnuk. Tradycja modelarstwa jest przekazywana nowym pokoleniom przez starszych zawodników. W tym roku napłynęła nowa grupa młodzików, którzy mają zapewnić ciąg sukcesów sekcji. Wśród tych najmłodszych, którzy w tym roku zdobyli swoje pierwsze medale MP należą: Krzysztof Trzciński, Filip Szkudlarek, Mateusz Jędrzejewski, to nowe pokolenie mające po ok. 12 lat które ma przed sobą karierę w sporcie modelarskim.

W 2015 roku przymierzamy się do zorganizowania największej imprezy modelarskiej, czyli Mistrzostw Świata, było by to wydarzenie pozwalające uczczenie 50 lecie istnienie klubu modelarskiego, któremu nadano nazwę „Koziołki”.

Obecnie klub specjalizuje się w budowie modeli łodzi wyścigowych i manewrowych sterowanych falami radiowymi. W tej dyscyplinie nasi zawodnicy osiągnęli największe sukcesy. Uczestniczyli w zawodach rangi mistrzostw polski a także świata. Są członkami kadry narodowej i stanowią liczącą się grupę zawodników w rywalizacji międzynarodowej. Modelarstwo od 2008 roku zostało wpisane do dyscyplin sportowych i podlega pod Ministerstwo Sportu.

W kilku zdaniach starałem się przedstawić historię powstania i osiągnięcia modelarstwa na terenie naszego miasta. Wydaję się chwilą, a mija już 50 lat istnienia klubów modelarskich na terenie miasta. Obecnie istnieją trzy kluby modelarskie w Kędzierzynie-Koźlu: MOK-LOK Kedzierzyn-Koźle z siedzibą na ul. Chemików, sekcja MOK w Blachowni i sekcja w gimnazjum nr 4 w Kędzierzynie-Koźlu. W 2013 roku będziemy obchodzić 50 lecie istnienia klubu modelarskiego pod moim przewodnictwem.